עפרה חזה — אלוהיי — דער בעסטער ליד אין דער וועלט 

Ofra Haza — Elohay — The best song in the world

 

כן, יש הרבה הסתר פנים
 ואהבות שאי-אפשר
 כמו שאנו נולדים
 אל תוך החיים
 ?מה נשאר

 כן, על ימים רבים רבים
 על הכאב שלא חדל
 כמו שאנו נולדים
 ומבקשים קצת רחמים
 …אלוהיי
 
אלוהיי, כל הנשמה שנתת בי
 אלוהיי, כל הנשמה מה מהי
 אלוהיי, תן רק כוח לכולם
  ...אלוהיי, תן רק כוח לעולם
Play in YouTube
 

Play on Youtube PLAY VIDEO on YouTube

SpotifyOr audio only on Spotify


Music: Goran Bregović — Lyrics: Bezalel Aloni —  Sung by Ofra Haza     From the channel of Doron MP


This page is part of André Kobzar's Official Homepage.