نام این ترانه چیست؟

یازده سال پیش یک ترانه فارسی در اینترنت-رادیو شنیدم. نام آن ترانه را ندادند, چیزی گفته نشده. اما آهنگ را به یاد آوردم. آهنگ در سر کچل من مانده است! برگردن این ترانه به این صورت بود: گوش کنید! پیانو می زنم.
آیا کسی از شما می تواند این آهنگ را باز بشناسد؟

نام این ترانه چیست؟ خواننده کیست؟
لطفاً بگویید.

خیلی ممنون!