« در دست چپ یا راست؟ »

…گل، گل، گل
:تو گل زیبایی هستی
گل بهار، گل صدبرگ، گل صبحی
…تن، تن، تن
.تنت را باز نکردی
ornamentبگو، چرا مرگم می خواهی؟
…جان، جان، جان
.جانت بسته است، حرام
بگو گلم، کلید جانت کجاست؟
من، من، من
.دنبال این کلید هستم
کجا گذاشتی: در دست چپ یا راست؟

 

© André Kobzar, 2023

YouTube YouTube: Audio version

نام این ترانه چیست؟

یازده سال پیش یک ترانه فارسی در اینترنت-رادیو شنیدم. نام آن ترانه را ندادند, چیزی گفته نشده. اما آهنگ را به یاد آوردم. آهنگ در سر کچل من مانده است! برگردن این ترانه به این صورت بود: گوش کنید! پیانو می زنم.
آیا کسی از شما می تواند این آهنگ را باز بشناسد؟

نام این ترانه چیست؟ خواننده کیست؟
لطفاً بگویید.

خیلی ممنون!